Elementy dráhy

Velká poloosa 108 208 926 km
Obvod oběžné dráhy 6,8×108 km
Výstřednost 0,006 773 23
Perihel 107 476 002 km
Afel 108 941 849 km
Perioda (oběžná doba) 224,700 96 d
Synodická perioda 583,92 d
Orbitální rychlost:
- maximální 35,259 km/s
- průměrná 35,020 km/s
- minimální 34,784 km/s
Sklon dráhy:
- k ekliptice 3,394 71°
- ke slunečnímu rovníku 3,86°
Délka vzestupného uzlu 76,680 69°
Argument šířky perihelu 54,852 29°
Počet přirozených satelitů 0.

Fyzikální charakteristiky

Rovníkový průměr 12 103,7 km (0,948 Zemí)
Polární průměr 12 103,7 km (0,948 Zemí)
Zploštění 0
Povrch 4,60×108 km2 (0,902 Zemí)
Objem 9,28×1011 km3 (0,857 Zemí)
Hmotnost 4,868 5×1024 kg (0,815 Zemí)
Průměrná hustota 5,204 g/cm3
Gravitace na rovníku 8,87 m/s2 (0,904 G)
Úniková rychlost 10,36 km/s
Perioda rotace 243,0185 d
Rychlost rotace 6,52 km/h (na rovníku)
Sklon rotační osy 2,64°
Rektascenze severního pólu 272,76° (18 h 11 min 2 s)
Deklinace 67,16°
Albedo 0,65
Povrchová teplota:
- min (−45 °C) 228 K
- průměr (464 °C) 737 K
- max (500 °C) 773 K

Charakteristiky atmosféry

Atmosférický tlak 9 321,8 kPa Oxid uhličitý ~96,5 % Dusík ~3 % Oxid siřičitý 0,015 % Oxid uhelnatý 0,007 % Argon 0,007 % Vodní páry 0,002 % Helium 0,0012 % Neon 0,0007 % Karbonylsulfid Chlorovodík Fluorovodík stopová množství

   Úvod
  Forum
  Polohy planet

  Slunce
  Merkur
  Venuse
  Zeme
  Mars
  Jupiter
  Saturn
  Uran
  Neptun
  Pluto